jaunumi

— Semināru sērija “Kontinentālas sarunas par dzīvniekiem”

02/03/2015

LU VFF sadarbībā ar Punctum rīko semināru sēriju, kas veltīta dzīvnieku tēmai kontinentālajā filosofijā.

 

dzivnieki

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes (LU VFF) Filozofijas nodaļa sadarbībā ar žurnālu Punctum rīko semināru sēriju, kas veltīta dzīvnieku tēmai kontinentālajā filosofijā. Pavisam kopā paredzēti četri semināri. Pirmais veltīts Martinam Heidegeram, otrais un trešais Žakam Deridā, ceturtais Žilam Delēzam un Feliksam Gvatari.

1. seminārs notiks otrdien,  10. martā plkst. 16:30-18:00 LU VFF (Aspazijas bulvārī  5), 513. auditorijā. Semināra īpašais viesis būs RAIVIS BIČEVSKIS un runās par MARTINA HEIDEGERA darba “METAFIZIKAS PAMATJĒDZIENI” 42.-43. un 45.-46. paragrāfu. Kā papildu literatūru semināra vadītāji iesaka izlasīt darba Esamība un laiks 49. paragrāfu  un priekšlasījumu “Lieta” (Kentaurs XXI, Nr. 14).

2. seminārs paredzēts pirmdien, 23. martā plkst. 16:30-18:00 LU VFF, 513. auditorijā.  Īpašais viesis būs IGORS GUBENKO un runās  par ŽAKA DERIDĀ priekšlasījumu “ES NEZINU, KĀPĒC MĒS TĀ DARĀM” (publicēts grāmatā DZĪVNIEKS, KAS TĀTAD ES ESMU). Kā papildu literatūra ieteicama Deridā grāmatas Par garu 6. nodaļa un priekšlasījums “Heidegera roka” no krājuma Psyché II.

Par trešā un ceturtā semināra norises laikiem vēl tiks ziņots.

Interesentus lūdzam pieteikties, rakstot Artim Svecem uz e-pasta adresi: svece@latnet.lv.