literatūra

— Manas dzimtas sievietes

Kristīna Ehina —
Vējš noliec pļavu uz kreiso pusi un galotnes pieliec pie zemes

literatūra

— Banāni Ņujorkā

Gunars Saliņš —
Sniegs, ābelēs šorīt guļ un dvašo sniegs, valgs kā mīlētāja augums sviedros –

kritika

— Vai nogalēt Komandoru?

Māra Ulme —
Skatot Murakami grāmatas kā izstādes, šajos gleznu kopumos katrreiz ir redzami daudzi lieliski darbi, taču tiem līdzās ir daži salīdzinoši apšaubāmi veikumi, bez skaidras norādes, kāpēc tie tur ir.

literatūra

— V. Stāsts no cikla “Rēgi”

Elīna Kokareviča —
Toreiz Irmai patika skatīties uz Alīdu. Tagad ne. Alīdas vairs nebija.

kritika

— Mākslīgās elles

Jānis Taurens —
Tātad ikdienas darba notrulināti cilvēki spēj būt vien šīs baudas (un ciešanu) amatieri, īsteni opijs kā modernās metropoles flâneur atribūts…

kritika

— Svešinieks mazpilsētā

Liāna Ivete Beņķe —
No dzīvesprieka līdz drāmai – "Stikla Strenči" ir subjektīva oda fotogrāfijas medijam konkrētā laikā un vietā. 

kritika

— Un Viņš radīja sievieti…

Zanda Gūtmane —
Šie stāsti izraisa pārsteigumu, smieklus, dusmas, aizkaitinājumu, rezignāciju, nepatiku, melanholiju un, iespējams, vēl citas cilvēciskas reakcijas.

intervijas

— Tulkošana kā rakstīšanas forma

Margerita Karbonaro —
Reizēm esmu vienkārši profesionāle, kas mēģina paveikt savu darbu pēc iespējas labāk, citreiz teksts manī izraisa emocionālu vai lingvistisku pārdzīvojumu.

raksti

— Kritiķa balsi meklējot

Santa Hirša —
Nav vienas shēmas labas kritikas rakstīšanai, taču zinot, ko un kāpēc mākslas darbs dara, ir iespējams atrast savu “kritiķa balsi”

literatūra

— Un es jūtos kā neviens…

Ramona Indriksone —
“Mēs varētu aizbraukt uz kalniem,” viņš pēkšņi piedāvāja Terēzei. Tartu Doma kalnā, Krusta kalnā Lietuvā, varbūt tepat Dēliņkalnā?

raksti

— Arhitektūra un slimība

Jānis Taurens —
Vai tas nozīmētu, ka arhitektūras slimība ir iedzimta, hroniska un neatkarīga no politiskās iekārtas un ekonomiskās sistēmas?

raksti

— Pieturzīmes

Teodors V. Adorno —
Neviens valodas elements nav tik muzikāls kā pieturzīmes.