raksti

— Sievietes valoda Andras Neiburgas prozā

Anna Auziņa

22/02/2017

Referāts aplūko Neiburgas stāstos lietoto valodu, izmantojot angloamerikāņu ginokritikas un franču poststrukturālā feminisma teorētiskās nostādnes un pievēršoties rakstības īpatnībām, semantisko un formālo aspektu mijiedarbībai.

 

2017. gada 27. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniskā konference Andra Neiburga: valoda, nozīme, stāstījums, attēls, kurā ar referātiem piedalījās virkne humanitāro, sociālo un mākslas zinātņu pētnieku, kā arī laikmetīgās mākslas kuratori. Kopumā konferencē izskanēja 14 priekšlasījumi, aktualizējot Andras Neiburgas radošo darbību rakstniecībā, publicistikā un mākslā. Žurnāls Punctum iepazīties ar literatūrzinātnieces Annas Auziņas referātu Sievietes valoda Andras Neiburgas prozā, kas aplūko Neiburgas stāstos lietoto valodu, izmantojot angloamerikāņu ginokritikas un franču poststrukturālā feminisma teorētiskās nostādnes un pievēršoties rakstības īpatnībām, semantisko un formālo aspektu mijiedarbībai.