jaunumi

— LNB žurnālā „Punctum” piedāvā jaunu rakstu sēriju par lasīšanas paradumiem

20/03/2019

Savā simtajā jubilejas gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina uz sarunu par bibliotēkām un lasīšanu Latvijā.

 

Savā simtajā jubilejas gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina uz sarunu par bibliotēkām un lasīšanu Latvijā. Šo sarunu aizsāks rakstu sērija literatūras un filozofijas žurnālā Punctum. Tā izsekos lasīšanas paradumiem, lasītāju dzīvesstāstiem un grāmatu likteņiem Latvijas teritorijā no 13. līdz 21. gadsimtam, vienlaikus sniedzot ieskatu privāto un publisko bibliotēku un lasīšanas vietu arhitektūrā no 16. līdz 21. gadsimtam, stāstīs par mutvārdu komunikācijas nozīmes atgriešanos un par Latvijas iedzīvotāju lasīšanas paradumiem šodien. Rakstu sērija noslēgsies LNB dibināšanas dienā, 29. augustā, kad šos stāstus paplašināti unikālā sniegumā ļaus piedzīvot izstāde Neredzamā bibliotēka.

Pievēršanās lasīšanas un bibliotēku vēsturei spēj papildināt mūsu priekšstatus par lasīšanas un bibliotēku nozīmi un atgādināt, ka Latvijas sabiedrībā lasīšana ir bijusi svarīga ilgi pirms LNB dibināšanas 1919. gadā. Tāpat, iepazīstot stāstus par kādreiz Latvijas teritorijā eksistējušām bibliotēkām, mēs uzzinām vairāk par mūsu nācijas un valsts identitātes tapšanu. Ikdienā bieži neaizdomājamies par to, ka, šķirot lappuses un lasot, esam daudz lielāka kopuma daļa un arī lasīšanai un bibliotēkām, ne tikai grāmatām un literatūrai, ir sava vēsture.

Lasīšanas vēsture ir neizbēgama sastāvdaļa diskusijās par lasīšanas un bibliotēku nākotni. Tajā pašā laikā transformācijas, ko redzam mūsdienu lasīšanā vai nelasīšanā, ir tikai viens posms tajās dinamiskajās pārmaiņās, kādas pavadījušas lasīšanu, attieksmi pret grāmatu kolekcijām un bibliotēkām gadsimtu garumā. Sākot ar lasīšanu kā reliģisku pieredzi un beidzot ar lasīšanu kā politisku protestu, no iespiesta teksta klausīšanās līdz lasīšanai vientulībā vai domubiedru lokā, šis process vienmēr ir bijis daudzveidīgs un mainīgs. Lasīšanas vēsture, pievēršoties gan oficiālai un publiskai, gan slepenai un aizliegtai lasīšanai, pēta, kā grāmatas sasniedza lasītājus un kādas attiecības veidojās starp mutvārdu un rakstīto kultūru.

Mēs ceram, ka šī rakstu sērija tās lasītājiem ļaus ne tikai uzzināt kaut ko jaunu, bet arī pieredzēt gan pūles, gan iemaņas, gan prieku, baudu un pārdzīvojumu, ko pazina agrāko gadsimtu lasītāji un bibliotēku veidotāji. Tāpēc rakstu sēriju pavadīs bagātīgs digitalizēts materiāls, ļaujot ielūkoties LNB krājumā.

Rakstu sērijas autori ir LNB pētnieki Gustavs Strenga, Lilija Limane, Pauls Daija, Viesturs Zanders, Kristīne Zaļuma, Jana Dreimane, Anda Baklāne, Ieva Zībārte, Latvijas Universitātes profesori Māra Grudule un Ojārs Lāms, kā arī mediju pētniece un filoloģijas doktore Ilva Skulte. Šī rakstu sērija ir tapusi Eiropas digitālās bibliotēkas Europeana projektā Rakstpratības attīstība Eiropā.

 

Dagnija Baltiņa, LNB Speciālo krājumu departamenta direktore
Pauls Daija, LNB Letonikas un Baltijas centra vadošais pētnieks