literatūra

— ēnās kur citur

Edvards Kuks

10/02/2023

viņu stiklā pārkausēs mīlestības darbs

 

Bākuguņi. Kanons

Visu vienlaikus kā bākuguņi Tumsu izdedzinājām no meža Izskrēja no elles vārtiem kuņa
Visu vienlaikus kā bākuguņi Caurskanēja dzidri, dobi zvani Zvanu mēlēs kāra mūsu runu
Visu vienlaikus kā bākuguņi Tumsu izdedzinājām no meža

 

attiecības

divi / divi
pieci / trīs
pieci / četri
trīs / pieci
trīs

 

***

pa vidu es bet tu
panāc ciešāk āda pati
es arī būtu tu
ja sadzītu
tu vāri zapti

 

!

plēn pleistocēns
pieraksts porcelāns
vīraks pierasts
skrapsts asfalts ielās
rīklē liedags kūst
es pieteku priekpilns
izdzer mani!

 

***

nostrādājis mūžu
viņš sadrups gabalos
pludmalē starp smiltīm
salasīšu tos

nostrādājis mūžu
viņš sabirzīs par smiltīm
viņu stiklā pārkausēs
manu pēdu siltums

viņu stiklā pārkausēs
mīlestības darbs
pieskāriens un vārds

viņa stiklus salasīs
mīlestības darbs
pieskāriens un vārds

 

Tēzeja kuģis

viss smiltiņas
viss ziediņi
viss atmiņas
viss piemiņa

 

ēnās kur citur

N. K.

atspīdumu pretstatos
atņemtā gaismā
tumsas pārsvarā
kapa klusumā
dobā stumbrā
laika trunē
sēru tumē
neesamībā
un tomēr

 

***

skaidas zemē
zobi zāģi
mutes tukšas sausas
ūdeņi ūdenī
ne strautu ne jūru
ne ledāju

 

dūmo

skaidas atstāsim
degošas smiltis
atsegtus līmes masīvus
paņemsim līstes, linoleju, apvalkus

 

***

acis ziemeļkipras krasti
gaišbrūni un zili raksti

kaut kur stūrī tukšais laukums
neredzamais redzes likums

laukumā guļ vara čūska
senas varonības driska

seni neredzami vārti
plakstu tumsā vaļā vērti

iekšā nebeidzami krasti
nebeidzami akli krasti