intervijas

— Sarežģītās vēstures. Sanita Reinsone par Kārli Svensonu

Sanita Reinsone

04/09/2020

Kārļa Svensona dienasgrāmatas, vēstules un citi rakstītie materiāli ir savdabs personiskais liecinājums par ārzemnieka gaitām no cara laika līdz padomju laikam Latvijā.

 

Turpinām videostāstu ciklu Sarežģītās vēstures. Šoreiz LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece Sanita Reinsone rādīs Kārļa Svensona dienasgrāmatas, kurās no ārpusnieka skatpunkta izsekots 20. gadsimta Latvijas vēstures galvenajiem notikumiem: „Kārlis Svensons (1884–1964) ir zviedrs, kurš 1909. gadā 25 gadu vecumā ieradās Ziemeļvidzemē ar nolūku pāris gadus piepelnīties muižas lopu pārrauga darbā. Latvijā Kārlis nodzīvoja līdz sava mūža galam, nodibināja ģimeni un iemācījās valodu, un kļuva par aculiecinieku garam, sarežģītam laikmetam Latvijas vēsturē. Viņa dienasgrāmatas, vēstules un citi rakstītie materiāli ir savdabs personiskais liecinājums par ārzemnieka gaitām no cara laika līdz padomju laikam Latvijā.” Video: Toms Taukulis. Animācijas: Ieva Viese un Līva Dortāne.